Posted By: Endif (za vsechno muze Y2K) on 'BBSfuture'
Title:   *** RAP ***
Date:   Mon Feb 14 12:06:42 2000

Hi,
probehla avizovana mala cistka, ktere podlehlo nekolik kratkych postu, jez v 
dane situaci mohly byt uzitecne, lec obecne nemely valny prinos :)

Bye, Endy/Endif 
             ... please wait - loading a virus into your computer.

Search the boards