Posted By: michalstr (CQ CQ CQ DE OK1XSR) on 'BBSpeople'
Title:   tak jsem tu zas
Date:   Sun Apr 19 15:48:48 1998

Ale spis jenom pasivne.... Ale to se jeste uvidi...


                     Michal
  |========================-                 
    ||||         _                  
    ----================                  
   /xxxx /___/                       
   /xxxxx/   ... Buh rozdelil lidi na silne a slabe, 
  /xxxxx/_         teprve Samuel Colt tento nedostatek opravil...

Search the boards