Posted By: REJCA (Lidskost proti lidskosti.) on 'BBSpeople'
Title:   Vezirova smrt
Date:   Tue Apr 21 15:38:40 1998

*** VEZIR has entered room 'Bonzarna'
*** REJCA zvedl kamen ze zeme...
*** REJCA poslal velkou skalu juzrovi VEZIR
*** BENG! VEZIR to dostal primo do drzky!!!
*** VEZIR dostal uz 1 zasah
*** REJCA zvedl kamen ze zeme...
*** REJCA vystrelil prakem po juzrovi VEZIR
*** KRUP! VEZIR to dostal do sisky!!!
*** VEZIR dostal uz 2 zasahy
*** REJCA zvedl kamen ze zeme...
*** REJCA vystrelil prakem po juzrovi VEZIR
*** KRUP! VEZIR to dostal do sisky!!!
*** VEZIR dostal uz 3 zasahy
*** VEZIR je vyrizenej, pomalu chcipa a tahne z chatu!!! 
                \|||//
                (o o)
    -------------------ooooO--(_)--Ooooo--------------------------------
                                        
             R  E  J  C  A
           ------------------------------

Search the boards