Posted By: hajoucha (hajoucha) on 'CZaddresses'
Title:     Re: Zajimavy design...
Date:      Mon Aug 16 20:52:02 2010

Ahojda, 

osobne davam prednost starym vyzkousenym resenim.

Zdravi michal (toho casu bez vysokeho napeti)

Search the boards