Posted By: Trauma (Trauma) on 'CZamiga'
Title:     fake ZIP/UNZIP?
Date:      Fri Jun  7 12:01:01 1996

Hi,


nemate nekdo poneti, jestli existuje fake verze ZIPu/UNZIpu, ktera by umoznila 
rozbalit archiv s heslem bez znalosti daneho hesla?

let amiga die in peace


Trauma/ROYAL
 

Search the boards