Posted By: Micval (Podobny Bohu) on 'CZbbs'
Title:   TemNet po prazdninach
Date:   Wed Oct 20 21:32:13 1999

Maucta,

protoze mi uz nekolik lidi vyhrozovalo fyzickou likvidaci za to, ze jsem 
explicitne neuvedl, ze TemNet BBS funguje i po prazdninach, a sice na adrese

         temnet.moje.cz

tak tak prave ted cinim.
 

Podobny Bohu v.r.

Search the boards