Posted By: Roumen () on 'CZcars'
Title:   Re: Vrak
Date:   Sat Aug 27 18:15:38 2005

> Kam reportnout tento vrak? A je to vubec vrak? Z venku vypada dobre.
Zakon 19/97 paragraf 19, odstavec 2:

.... 
Na dalnicich, silnicich a mistnich komunikacich je dale zakazano:
....
g) odstavovat  silnicni vozidlo,  ktere je  trvale technicky
  nezpusobile k  provozu  a  neni opatreno statni poznavaci
  znackou  nebo ktere je zjevne trvale technicky nezpusobile
  k provozu (dale jen "vrak").

   (3) Vlastnik vraku je povinen na vyzvu vlastnika dalnice,
silnice nebo mistni komunikace odstranit vrak do dvou mesicu od
doruceni vyzvy k odstraneni. Neucini-li tak, odstrani a zlikviduje
vrak vlastnik teto pozemni komunikace na naklady vlastnika vraku.

   (4)  Nemuze-li  vlastnik  dalnice,  silnice nebo mistni
komunikace zjistit vlastnika vraku, zverejni vyzvu k odstraneni
vraku zpusobem v miste obvyklem a po marnem uplynuti lhuty dvou
mesicu ode dne zverejneni vyzvy odstrani a zlikviduje vrak na sve
naklady.  Zjisti-li  vlastnik  dalnice,  silnice nebo mistni
komunikace vlastnika vraku dodatecne, muze vuci nemu uplatnit
narok na nahradu nakladu vzniklych odstranenim a likvidaci vraku.

    Roumen

For more information about me use:http://www.roumen.cz

Search the boards