Posted By: Bubrak (Jawa350/360ruleZ!) on 'CZchristian'
Title:   Re: Vira x vedeni?!?!?!
Date:   Fri Mar 10 23:34:56 2000


viz napriklad Hebrejcum 11:1 -- Vira je jiste ocekavani veci, na nez je 
nadeje, zrejmy dukaz skutecnosti, ackoli je nelze spatrit.

Bub
 
           Nesnaz se mit posledni slovo. Mohl bys ho dostat.
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-   
   E-mail: j.kubrt@sh.cvut.cz          ICQ: 9813416      
  HomePage: http://www.mute.cz/bubrak       Tel: 0326-20421 
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 

Search the boards