Posted By: Vosoba (Vosoba) on 'CZhistory'
Title:   Keynes homosexual?
Date:   Mon Nov 2 13:38:45 1998

Ahojda,

nevite nekdo neco blizsiho o tomhletom? (je to z knizky Dejiny 20. stoleti od 
Paula Johnsona a je rec o Johnu Maynardu Keynesovi):

"... Kdyz se Duncan Grant, se kterym mel Keynes homosexualni pomer, octl pred 
soudem v Ipswichi,..."        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 
______________________________________________________________________________


     ... osobanahlebelhanaboso ...
                              
                        Vosoba

Search the boards