Posted By: Waladir (Waladir) on 'CZling'
Title:   Vakoveverka
Date:   Tue Apr 22 08:07:00 1997

Hi,

nevite nekdo, jestli se rekne slovensky VAKOVEVERKA Z~LUTOBR~ICHA' 
VAKODREVOKOCU'R Z~LTOBRUCHY'? Jen pro informaci, je to australsky 
vacnatec podobny veverce.

Thanx & Bye

 

                 Waladir
                 ulhx@ns.pdpro.cz 

Ztratil jsem srdce - PETRA ho nasla !

Search the boards