Posted By: CrazyJoe (Loving & beloved) on 'CZling'
Title:   Internet / internet
Date:   Tue Feb 10 19:54:50 1998


 internet = akekolvek prepojenie dvoch a viac poc. sieti

 Internet = tento jeden konkretny pripad internetu, ktory pouzivame (alias 
      celosvetova pocitacova siet).
 
Crazy.

 Nevezmou mne nikam, jednoduse, do nebe ani do pekla, jen s pulkou nasi duse.

Search the boards