Posted By: KrupickaM (Slysel jsem svet mlcet) on 'CZling'
Title:     Re: otazka
Date:      Tue Jul 28 13:20:10 1998

pajcovat , spise pak napajcovat znam ve vyznamu nalozit do laku, zejmena pak 
maso. Ale z ceho to vzniklo nevim.
Pajc - ten nalev, ve kterem je to nalozene.

Martin
 
Martin Krupicka, krupickam@writeme.com, v chatu Mrqa
***** Toto NENI signatura ***
*****************************
[End of signature.]

Search the boards