Posted By: Gobak (Tak kampak, Kuzmo Kuzmici) on 'CZling'
Title:   Re: Draci doupe vs. Anglicky preklad
Date:   Wed Apr 21 10:31:29 1999

> > draci doupe jako Jamy a draci, uz si nepamatuju, jak znel ten ang.
> original,
> Anglicky oroginal je DUNGEONS and DRAGONS.
> Strup

Anglicky original je Advanced Dungeons and Dragons....

A "Pokrocili draci a kobky", to zni skvele, ne?
 


    "Snecku snecku, vystrc ruzky           *GOBAK*
     dokud drzim v ruce nuzky.."        Ja su preca svec!
              Karel Plihal    

Search the boards