Posted By: ceny (C~eny) on 'CZling'
Title:     Re: Cteni a poradi pismen
Date:      Thu Sep 18 10:19:15 2003

Ja nevim, ale kdyz se to zprehazi jinak, tak nic moc...

V ssvsoltouii s vkueyzmm na Cdmgraibe Urestvnriy vsylo nevajo...

> V suoivsoltsi s vzyukemm na Cmabridge Uinervtisy vlsyo njaveo, ze nzeaelzi
> na pordai psiemn ve solve. Jednina dleuitza vec je, aby blyy pnvri a 

v
Ceny

  ~~~ Kdybych vedel jak ti zlomit srdce, to bys koukala, jak bys brecela ~~~
[B. Slade]

Search the boards