Posted By: Trifid (Gastral OXD) on 'CZmilitary'
Title:   MODERNI MINOVY MATERIAL II.
Date:   Tue Oct 28 01:27:47 1997


  MODERNI MINOVY MATERIAL II.
  ---------------------------

 3. Protitankove miny.

V rakouske armade je zavedena protitankova mina ATM 2000 E (PzMi 88), 
obsahujici minimum kovovych casti a vybavena akustic- kymi a magnetickymi 
senzor,y. Informace ze senzoru vyhodnocuje mikroprocesor, ktery zabezpecuje 
rozliseni techniky. Jeji celkova hmotnost je 6,5 kg, hmotnost vybusniny 1,5 
kg. Muze byt kladena povrchove i zapustene 5 maskovou jistotou 10 minut, 
nedetonuje vne pasu. Pruraz. ocelovy blok 250 mm, pancerova ocel 100 mm + 6 x 
10 mm ocelovych desek. "Inteligence" miny spociva v tom, ze muze rozlisovat 
mezi obrnenymi a jinymi vozidly. Mina muze byt privedena 2 bezpecne 
vzdalenosti k vybuchu, automaticky (pomoci casovace nebo rucne zajistena. Na 
druhe strane je vsak zabezpecena proti nezadouci manipulaci. Rakouska firma 
Dynamit Nobel Grand vyrabi minu jiz 2 roky pro rakouskou armadu, teprve vsak 
nyni byla uvolnenatake pro export.

Ruska kombinovana protipasova a protidnova mina PTM-3 ma ocelovy plast a 
obsahuje dVe kumulativn i naloze, takze vzdy jedna smeruje vzhUru. 
DvouStUpnovy magneticky roznecovac je napajen vymenitelnou sitovou baterii. 
Maskova jistota cini 60 sekund. Vestavene samodestrukcni zarizeni muze byt 
nastaveno v rozmezi 0d 16 do 24 hodin. Prubojny ucinek miny je 40 mm, celkova 
hmotnost 5 kg, vyska 330 mm a prumer 84 mm. Lze ji klast pozemn imi i 
leteckymi systemy minovani.

Ve francouzskem minovacim systemu Minotaur, vrhaci zenijniho tanku AMX30 EBG a 
delostreleckych systemech raze 155 mm se pouziva protitankova mina AC DISP Fl. 
Jedna se 0 protidnovou minu, ktera je opatrena nekontaktnim elektronickym 
roznecovacem 5 magnetickym senzorem a kumulativn i nalozi. Na plasti z 
plasticke hmoty jsou upevneny operne patky, ktere slouzi k vertikalnimu 
ustaveni miny. Magneticky senzor zabezpecuje registraci cile, vlastn i 
vyhodnocen i provadi mikroprocesor. Bojova cast se sklada ze dvou proti sobe 
ulozenych nalozi. Celkova hmotnost miny je 2,6 kg, hmotnost naloze 0,7 kg, 
prumer 139 mm, vyska 90 mm. Mina probiji homogenni pancir tloust'ky 80 mm ze 
vzdalenosti 0,5 1, pod uhlem 60o pak 50 mm. Mechanismus zpozdeni prevede minu 
automaticky do bojove polohy za 4 minuty po vymetu. Doba aktivity se nastavuje 
pred minovanim (od 1 do 48 hodin po 1 hodine). Po uplynuti zadane doby dochazi 
k samodestrukci . Vyvoj miny probihal 0d roku 1979. Celkem je narokovano asi 
60 000 kusu min.

Italska PT mina VALSELLA VS-SATMl je opatrena kumulativni nalozi a citlivym 
elektronickym roznecovacem 5 dvojitym senzorem. Je urcena pro pouziti z 
minovych vrhacu lstrice a GRILLO 128 a ze systemu umisteneho na vrtulnicich 
VS-MDH. Muze byt pokladana take rucne. Pri vybuchu je vytvarovan projektil, 
ktery je Ucinny vUci dnove i pojezdove casti kolovych a pasovych vozidel.

Vyznacuje se dobrou rozlisovaci schopnosti ciloveho objektu, spo- lehlivou 
funkci, vysokym ucinkem naloze, schopnosti autodestrukce nebo autoneutralizace 
ke konci elektronicky nastavene doby cinnosti. Volba mezi poslednimi dvema 
alternativami se provadi pri vyrobe. VS-SATM1 je vizualne identicka s PP minou 
VS-SAPFM3. Ma valcovite telo s patkami, ktere zabezpecuji jeji stabilitu po 
dopadu na teren. Mina je znacne odolna vuci odminovacim prostredkum. Naloz 
muze prorazit valcovany homogenni pancir (RHA) o tloustce 100 mm a je navrzena 
tak, ze dosahuje maximalnich ucinku za pancirem v dusledku vzniku strepin a 
vytvoren i pretlaku uvnitr vozidla. Je ucinna dokonce i pri polozeni ve vode. 
Hmotnost miny je 2,5 kg, hmotnost vybusniny 0,8 kg, prumer 128.mm, vyska 105 
mm. Zpozdeni adjustace cini 10 minut. Prislusenstvi miny tvOri kompletni sada 
elektroniky. programovaci jednotky VS-MP1 a VS- SP1 (pro zenisty) VS-SP-2 pro 
hromadne programovan i plnych raketnic nebo zasobniku s minami a prenosny 
detektor VS-DS-1 pro detekci a pruzkum polozenych min (vcetne cvicnych 
variant).

Nemecka PT mina AT-2 byla zavedena do vyzbroje jiz v roce 1980. Hlavni 
prednosti teto miny je velky modernizacni potencial, ktery umoznuje jeji 
neustale zdokonalovan i, a siroka moznost pouziti. vrhace Skorpion M730 a LL, 
raketomety MLRS a LARS, vrtulnikovy system minovani MiWs-Hs, rucni kladeni. 
Miny AT-2, urcene pro rucn i kladen i, mohou byt dodavany v prepravn ich 
kontejnerech po 5 kusech. Hmotnost kontejneru je 12 kg. Rucne je mozno polozit 
5 min za minutu. Varianta miny AT-2 pouzivana v minovem vrhaci Skorpion ma 
oznaceni DM 1274, v raketometu MLRS 1399. Modernizace 1a byt zamerena na 
vybaveni miny senzory k rozpoznavani cilu a zvysen i odolnosti proti razove 
vlne (FAE).

Viceucelova mina SLAM (Selectable Lightweight Attack Munition) je urcena 
zejmena pro specialni sily americke armady. Je vyvijena firmou Alliant 
Techsystems. Muze byt pouzita jako.
- protipancerova mina (je opatrena magnetickym roznecovacem a prorazi dno 
obrnene techniky,
- protikorbova mina s nastraznymi draty (proti obrnenym cilum na vzdalenost 
az 7,5 m),
- nizkohmotnostni demolicni naloz s casovacim zarizenim,
- povelove detonacni zarizeni.
Prototyp miny SLAM je opatren osmipolohovym prepinacem pro nastaveni zpozdeni 
a volbu funkce. Po aktivaci baterie indikuje spravnou funkci miny 
samotestovaci zarizeni. Na zaver se vytahne zajistovaci kolik. Po 
neutralizaci 
je mina opet pouzitelna. Minu SLAMje mozno prenasetv kapse. Jeji hmotnost je 
asi 1 kg. K modernim PT minam patri take HPD F2 (Francie), FFV 028 (Svedsko v 
Nemecku ozn. PzMi3) a dosud vyvijena britsko-italska ATIS, 0 nichz byly 
blizsi 
informace uvedeny v ATM 10/92.

Modernizace PT miny PzMi3 je zamerena na zvyseni odolnosti proti odminovani, 
upravy senzorove casti a vyhodnocovaci jednot- ky, ktere maji umoznit mereni 
rychlosti cile a jeho identifikaci, a dale na zjednodusen i reaktivace. 
Hlavnim resitelem je firma Dynamit Nobel. Probiha predvyvojova faze. 
Problematicky se zda maly vykon miny (max. ?0 mm). Ve 3. fazi by melo byt 
realizovano dalkove ovladan i miny. Zdevsakvsoucasne dobe neprobihajizad- ne 
oficialn i prace z duvodu nedostatku financn ich prostredku. Francouzska mina 
HPD F2 1a byt modernizovana tak, aby para- metry jeji funkce mohly byt 
programovany tesne pred nebo v pru- behu kladeni. Ve treti fazi se rovnez 
predpoklada dalkove ovladani aktivace a deaktivace polozenych min.

Nevyhodou nekterych modernich min (napr. HPD F2 a PzMi 88) je to, ze 
elektronicka cast obsahuje magneticke senzory, nebot lze predpokladat 
privedeni techto min k vybuchu elektromagnetickymi traly. Pouziti starsich 
min, vybavenych elektronickymi roznecovaci, komplikuje protidnova ochrana 
soudobych tanku, ktera dnes dosa- huje minimalne 100 mm (tank T-80). Za 
perspektivni lze povazovat minu ATIS, kde jsou spojeny mnohalete zkusenosti 
italskych (municni cast) a britskych firem (senzorova cast).

 

--ondra x. dolezal-----------------------------------------------------
 dolezalo@risc.upol.cz             olomoucke forum etc. 
----------------------------------------http://www.olomoucke-forum.cz--

Search the boards