Posted By: Trifid (Gastral OXD) on 'CZmilitary'
Title:   MODERNI MINOVY MATERIAL I.
Date:   Tue Oct 28 01:26:39 1997


  MODERNI MINOVY MATERIAL I.
  --------------------------

Ucinny boj s obrnenymi cili zustava i nadale jednim z dulezitych hledisek 
pri vyvoji novych nebo zdokonalovani stavajicich protitankovych 
prostredku. K vyraznemu technickemu pokroku doslo v prubehu 80. let zejmena v 
oblasti zatarasovani. Soubezne s prostredky pro minovani na dalku byly 
postupne zavadeny moderni miny 2. generace, vyznacujici se ve srovnani se 
starsimi typy mensi hmotnosti a rozmery, vetsimi nicivymi Ucinky a 
dokonalejsimi roznecovaci, Ktere umoznuji niceni vozidel po cele jejich 
sirce. Zejmena americke PP a PT miny, urcene pro minovani na dalku se vyznacuj 
i stejnym tvarem a velikosti, coz umoznuje pouziti v ruznych zatarasovacich 
systemech a do znacne miry ztezuje jejich pruzkum. 

Stale dokonalejsi ochrana spodni casti obrnene techniky vedla k vyvoji 
protitankovych smerovych min s autonomnim pusobenim, ktere zajistuji senzory, 
mikroprocesory a dalsi elektronicke vybaveni. Rozdeleni jednotlivych generaci 
minoveho materialu podle poznatku z poloviny 60. let, ktere plati v podstate 
dodnes s tim, ze miny 2. generace s Ucinkem na celou sirku vozidel jsou dale 
zdokonalovany, zejmena zvysovan im "inteligence" roznecovacu, - u smerovych 
min 3. generace, jiz bylo dosazeno ucinne vzdalenosti 50 m, ve vyvojovych 
resenich se pozaduje 100 m.


 1. Pouziti min v soudobych valecnych konfliktech 

Ve 2. svetove valce cinily ztraty spojeneckych tanku, zpusobene minami 20 0/0. 
Udaje z povalecnych konfliktu jsou podstatne vyssi: v Koreji bylo vyrazeno 
minami asi 60 0/0 tanku, ve Vietnamu 70 0/0. Vetsina pouzitych min byla 
opatrena tlakovymi roznecovaci. Na Falklandech byly miny kladeny rucne nebo 
podle minovych provazcu, povrchove i zapustene podle velmi ruznorodych schemat 
pokladky. Casto dochazelo ke zcela nahodilemu kladen i v prubehu bojove 
cinnosti rucnim zpusobem nebo pomoci vrtulniku. Mezi nej- casteji pouzite PP 
miny patrily FMK-l (Argentina), SB-33 (ltalie), P-4-A (Spanelsko), No4 
(lzrael)~ z PT min pak FMK-3 (Argentina), SB-81 a VS 1,6 (ltalie), C-3-A 
(Spanelsko), No6 (lzrael). 10 0/0 cel- koveho poctu tvorily plasticke PP miny. 
Celkove mnozstvi poloze- nych min se odhaduje na 25 000 az 30 000 kusu. V 
Afganistanu nebyla kladena typicka minova pole, ale pouze jed- notlive miny 
nebo skupiny min ci vybusnych nastrah, a to vylucne rucnim zpusobem a 
zapustene. Dostatek casu na pripravu byl dulezitym faktorem, ktery umoznoval 
prac- ny rucn i zpusob ukla- dani min , jejich dukladne maskovan i, zabezpecen 
i p rot i nezadoucimu odstra- neni, rozmanite zpuso- by aktivace a och rany. 
Miny byly zejmena americkeho, britskeho, italskeho a belgickeho puvodu. 
Nejcasteji pouzivane PP miny. TS-50 (ltalie), M2A4, M 25, M 18 Al (USA), P2 
Mk3 (Pakistan), PT miny. TC 2,5 TC 6 1 SH 55 (ltalie), M 19 (USA), PRB M3 
(Belgie), M 102 (Sved- sko), Mk 5, Mk 7 (Velka Britanie), P3 Mkl (Pakistan) . 
Krome britskych min byly ostatn i prakticky nezjistitelne indukcn i- 1i 
minohledackami. Dalkove odpalovani min bylo praktikovano po vodicich.

Znacnym problemem v Perskem zalivu byla velka ruznorodost minoveho materialu, 
ktery pochazel predevsim z C iny, byvaleho SSSR (OZP, PMN, TM-57, TMN-46, 
POMZ-2) a ltalie (SB-33, VS-50, Typ 72). Rada min obsahovala minimum kovovych 
casti, a proto mohla byt zjistovana pouze vysoce citlivymi minohledackami. I 
racane vytvareli minova pole vesmes o male hloubce do 75 m. Ackoli 
neexistovaly plany polozenych minovych pol i, byly odminovaci prace ulehceny 
vzhledem k pravidelnosti kla- den i a casto i existenci oplocen i. 1 rak 
pouzil ve valce v Zalivu 30 typu min z 9 zem i. V nekterych pripadech byly 
pouzity atrapy min, vnejsim vzhledem identicke s ostrymi minami, za ucelem 
ztizen i odstranovani. Spojenci udajne pouzily britske miny HB-876 pri 
minovani z letadel.

Na uzem i byvale Jugoslavie bylo dosud polozeno pres 1 milion min. Vyzvednuto 
jich bylo zatim asi 50 000. Zvlastnosti valky v byvale Jugoslavii je caste 
pouzivani nastrah a improvizovanych prostredku niceni, vcetne elektronickych 
nastrah, ktere jsou snad- no dostupne. Rychle zrizovani nastrah je umozneno 
pouzitim roz- necovacu 2. generace. lnformace o nich jsou z pochopitelnych 
duvodu utajovany. Tyto roznecovace reaguji na zmeny tepla, elektromagnetickeho 
pole, svetla, hladiny hluku, zrychleni, seismiky.


 2. Nejcastejsi typy pouzivanych pechotnich min.

PMA-l PMA-2 PMA-3 (naslapne), PMR-2, PMR-3 (strepinove na koliku), PROM-l 
(mohutna strepinova), MRUD (typ Claymore), PT miny. TMA-l , TMA-2, TMA- 3, 
TMA-4, TMA-5 (nekovove miny s ruznym iniciacnim tlakem a typy roznecovacu), 
TMRP-6 (i vertikalni pouziti), TMM-l (kovova). Pocatkem roku 1994 vyzvala OSN 
staty sveta k zavrzen i pozem- n ich min. V rezoluci OSN se pravi, ze v 62 
zemich je polozeno 60 az 100 milionu pozemnich min, ktere jsou vaznym 
nebezpecim pro civiln i obyvatelstvo, nebot kazdy tyden je zraneno nebo 
usmrceno asi 150 lidi. Priklady ohrozeni obyvatelstva minami jako dLJsledek 
vnitrostatnich ozbrojenych konfliktu (odhady podle Udaju humanitarnich 
organizaci) 

- 7 az 10 mil. min v Afganistanu, kde uz miny zabily nebo vazne zranily 
 350-500 tisic obyvatel,
- 9 mil. min v Angole,
- 5 az 10 mil. v lraku,
- 5 az 8 mil. v Kambodzi,
- 2 az 3 mil. v Mosambiku,
- 2 mil. v byvale Jugoslavii,
- 1 mil. v Somalsku,
- kazdych 10 minut je minou zranen nebo usmrcen 1 cloVek,
- naklady na odminovani jedne miny cini asi 1 000 US dolarLJ,
- naklady na lecbu a rehabilitaci minou zraneneho cloveka predstavuji castku 
 okolo 1 000 USD.

Rocne pribyva asi 1 mil. min, pricemz tyto mohou byt zneskodneny pouze s 
velkymi nesnazemi a pri vynalozeni znacnych financnich prostredky, ktere 
postizene zeme nemaji k dispozici. Prehled vybranych nove zavedenych 
a vyvijenych min.

V nasledujici casti jsou uvedeny priklady moderniho minoveho materialu 
(bez smerovych min), o nemz bylo dosud zverejneno pouze malo informaci. 


--ondra x. dolezal-----------------------------------------------------
 dolezalo@risc.upol.cz             olomoucke forum etc. 
----------------------------------------http://www.olomoucke-forum.cz--

Search the boards