Posted By: Trifid (Gastral OXD) on 'CZmilitary'
Title:   MODERNI MINOVY MATERIAL IV.
Date:   Tue Oct 28 20:27:05 1997


  MODERNI MINOVY MATERIAL IV.
  ---------------------------

Situace na trhu minoveho materialu

Vyvojem a vyrobou minoveho materialu se dnes zabyvaji nejenom vyspele zapadni 
staty, ale i nektere dalsi staty s vice ci mene rozvinutou vyrobou zbrani. Je 
to dokladem toho, ze miny jsou stale povazovany za velmi ucinny a levny 
prostredek boje proti zive sile a mobilni technice. Z lokalnich konfliktu v 
Afghanistanu, v byvale Jugoslavii i v Africe jsou znamy caste pripady 
improvizovane vyroby rozmanitych min a nastraznych systemu, ktere dokumentuji 
schopnost vyroby minoveho materialu v casto az neuveritelnych podm inkach. S 
velkou intenzitou byl minovy material vyvijen a vyraben zejmena v prubehu 80. 
let. Prioritu z hlediska ruznorodosti typu, spolehlivosti funkce, ucinnosti, 
odolnosti proti odminovani i obtizne detekovatelnosti, hraly zejmena italske 
miny, ktere byly take hromadne exportovany prakticky do vsech casti sveta. Na 
prani zakazn iku mohly byt dodavany i elektronicke roznecovace, zabranujici 
zvednuti a umoznujici nastaveni autodestrukce nebo deaktivace. Obtizna 
detekovatelnost vedla vsak dokonce k tomu, ze zakaznici pozadovali miny s 
obsahem kovovych casti proto, aby miny mohly byt nalezeny vlastnimi 
jednotkami.

Podle nemeckych udaju byla v polovine 80. let prumerna cena dalkove kladene 
miny 1. generace (napr. AT-l) 250 US dolaru, u 2. generace (napr. AT-2 500 US 
dolaru a 3. generace (smerove miny) 2 500 US dolaru. V soucasne dobe lze rici, 
ze cena min 1. a 2. generace neustale klesa. Pri prodeji hraje vyznamnou roli 
i ta skutecnost, ze vyspele staty se chteji zbavit starnoucich min 1. a 2. 
generace, nahromadenych ve skladech v obrovskem mnozstvi. Podle poslednich 
nemeckych udaju stoji jednoducha PP mina I Jestlize v pouze 3 US dolary. 
minulosti byl vyvoz modernich min 2. generace, opatrenych elektron ickym i 
roznecovaci, do rozvojovych zemi minimalni (zejmena z duvodu technologickeho 
utajovani), hraji v soucasnosti prioritni roli financni otazky.

V dusledku toho dochazi k uvolnovani modernich min pro vyvoz. Dokladem toho je 
rakouska PT mina PzMi88, predstavena na vystave vojenske techniky v Kuala 
Lumpuru DSA 94. Cenove narocnejsi jsou zatim inteligentn i Smerove miny. Pred 
zahajen im vyvoje smerove PT miny (s ucinkem proti bocnimu panciri) v ramci 
programu ACEATM/MACPED (mina Arges) byla predbezna cena teto miny odhadovana 
na 5 000 US dolaru. Naklady na inteligentni smerovou minu s ucinkem proti horn 
i casti vozidel (napriklad program W AM) se odhaduji na 7 000 - 10 000 US 
dolaru. Prumyslove zdroje predpokladaji, ze tato cena muze klesnout az na asi 
2 000 US dolaru (cca desetinasobek ceny "hloupe miny" 1 . generace).


Vyvojove tendence

Hlavni smery vyvoje minoveho materialu se soustreduji na:
1. Miny pusobici na celou sirku spodn i casti vozidel, kladene rucne nebo 
  mechanizovane, povrchove nebo zapustene.
2. Protipechotn i strepinove miny, opatrene nastraznymi draty, a kladene 
  rucne nebo mechanizovane na teren nebo umistovane v urcite vysce nad 
  terenem (smerove miny).
3. Smerove miny s ucinkem proti bocnimu panciri, kladene rucne, povrchove, 
  v urcite vysce nad terenem.
4. Smerove miny s ucinkem proti horn imu panciri, kladene rucne a 
  perspektivne mechanizovane nebo na dalku, povrchove.
5. Protivrtuln ikove miny, kladene rucne a perspektivne mechanizovane,
  povrchove, nicici cile ze zeme nebozevzduchu.


Soucasne vyvojove tendence v konstrukci min lze charakterizovat:

- zmensovanim rozmeru a stagnaci hmotnostnich parametru,
- pouzitim malych energetickych zdroju, umoznujicich skladovani az 10 let,
- zvysovanim niciveho ucinku (u protidnovych min 140 az 200 mm),
- pouzitim nekontaktnich roznecovacu s jednoduchymi nebo kombinovanymi
 senzory,
- zvysovan im "inteligence" roznecovacu ,
- zpusobilosti k pouziti v ruznych systemech kladeni min (rucni, ukladaci 
 i nadalku), za timto ucelem uprava min, schopnych pouze dalkoveho 
 kladeni (M 86 PDM),
- zvysenim spolehlivosti funkce a bezpecnosti pri skladovani, preprave i 
 pouziti (minimalne 2 stupnove jisten i a existence zpozden i adjustace. 
 10 az 15 minut u rucniho kladeni a ukladacu, 1 az 4 minuty 
 u systemu dalkoveho minovani),
- vetsi odolnosti proti mechanickemu i elektronickemu odminovani,
- schopnosti deaktivace po uplynuti predem nastavene doby a moznosti
 opetneho pouziti,
- moznosti dalkoveho odpalen i nebo zajisten i jednotlivych min,
- standardizovanym konstrukcnim resenim ruznych typu min,
- viceucelovosti pouziti (SLAM, PzMi88) - proti zive sile, obrnene 
 technice i k demolicnim ucelum,
- modernizaci starsich typu min k vyuziti zasob (aplikace elektronickych
 roznecovacu, zvyseni odolnosti proti odminovani a bezpecnosti pri
 manipulaci atd.).


Zaver

Tradicni mina je stale povazovana za nejefektivnejsi, nejdostupnejsi a 
nejlevnejsi prostredek pro zpomaleni sil protivnika. Proto i nadale pokracuje 
vyvoj a modernizace minoveho materialu, i kdyz s mensi intenzitou nez v 80. 
letech. Miny 2. generace, vybavene elektronickymi roznecovaci, zacinaji byt 
pouzivany v lokalnich konfliktech a jsou vyspelymi staty uvolnovany pro vyvoz. 
Snizuje se cena minoveho materialu 1. a 2. generace u min,s "inteligentnimi" 
roznecovaci se zatim technicky i cenove jevi nejpriznivejsi reseni min, 
pusobicich na celou sirku spodni casti vozidel a smerovych min s horizontalnim 
ucinkem. U smerovych min s ucinkem proti horn imu panciri je dosud problemem 
jak technicke reseni, tak i cena systemu.


--ondra x. dolezal-----------------------------------------------------
 dolezalo@risc.upol.cz             olomoucke forum etc. 
----------------------------------------http://www.olomoucke-forum.cz--

Search the boards