Posted By: chomer () on 'CZquotes'
Title:   O cestine
Date:   Tue Feb 10 17:16:05 1998
 " ORTOGRAFFI w te'to knize / uz^ival sem / podle' zwyklosti starobyle' /
 kterauz^to odnassich Otcouw pr^edessly'ch Cz^echu^w dobr^e c^esstinu
 pissicy'ch wzal sem Toho neywiec ssetr^iece / aby se tak psalo / yakz^ 
 se wlastne^ a wyslowne^ od prawy'ch Cz^echuow mluvi.
  Zwlasst^ pak co se tkne te^chto difftongu^w / aw. uo. ie. y jiny'ch 
 ktomu podobny'ch / kter'ychz^ ne^kter^i' nyne^jssi' mieti nechtie
 ( wssak nebez znamenite' sskody a ujmy ) domniewajice se to samy'my 
 sstrejssky nad literami / zapraviti / c^emuz^ nic neuc^yni' / ale
 wiece ssauz^ie a zkazye prawe' zwuky c^eske' r^ec^y. ..."

              Predmluva k Rohove kancionalu 
                (nekdy +- 1540 )

Chomer (chatid: opat)

Search the boards