Posted By: Ray (Keep on the sunny side) on 'CZquotes'
Title:     Visi nam v labu
Date:      Thu Dec 17 20:56:10 1998


Jednejte klidne, ale rychle a ucelne. 
Vytrvejte, nebot vetsina postizenych je mrtva jen zdanlive.

  Ray

Search the boards