Posted By: lap (fakt Lap) on 'CZrailway'
Title:   Cerstva zprava o nestesti v Americe
Date:   Tue Mar 16 12:52:47 1999


Vlak vyznamne Americke zelzeznicni spolecnosti Amtrak se dnes stretl na 
prejezdu s tezkym kamionem. Poskozena souprava vzplanula. Rano se vedelo o 98 
zranenych z celkoveho poctu nejmene 200 cestujicich. Pocet obeti nebyl jeste
zverejnen. 
 

****************************************************************************

   O  o                      
   /| /|                    Lap
   /  /|             e-mail: matous@student.upce.cz

Search the boards