Posted By: lap (fakt Lap) on 'CZrailway'
Title:   Nehodovoust u CD - vyber ze Zeleznicare
Date:   Mon Mar 29 09:17:14 1999


Kompletni clanek naleznete na:
http://www.cdrail.cz/menuuk.htm
v 10. cisle casopisu Zeleznicar.

ZDE UVADIM VYBER.
Hodnotime-li vysledky nehodovosti za rok 1998, je nutno konstatovat, ze 
celkovy pocet nehodovych udalosti cinil 2582 pripadu,
z toho 312 kategorie A, 37 kategorie B a 2233 kategorie C. Porovnanim 
celkoveho poctu nehodovych udalosti s rokem 1997 se
tento pocet snizil o 253 pripadu, v kategorii A doslo ke snizeni o 41 
nehodovych udalosti, v kategorii B doslo ke snizeni o 18
nehodovych udalosti a v kategorii C doslo ke snizeni o 197 nehodovych 
udalosti. 
Na celkovem poctu nehodovych udalosti se podilely organizacni slozky Ceskych 
drah 1954 pripady, tedy: 

   zeleznicni stanice zpusobily 479 nehodovych udalosti (podili se 24,3 %), 
   depa kolejovych vozidel zpusobily 1285 nehodovych udalosti (podili se 
     66,3 %), 
   spravy dopravni cesty 184 nehodovych udalosti (podili se 9,2 %); 
   sprava zeleznicni energetiky a sprava zeleznicnich telekomunikaci 
     zpusobily 4 nehodove udalosti (podili se 0,2%). 
 
Nasledkem nehodovych udalosti bylo 33 osob usmrceno, 167 osob utrpelo ujmu na 
zdravi a vznikla celkova skoda 124 milionu 503 tisic Kc. Porovnanim techto 
nasledku s rokem 1997 doslo ke snizeni poctu usmrcenych osob o 6 pripadu,
poctu osob, ktere utrpely ujmu na zdravi, o 55 pripadu a celkova skoda na 
zarizeni CD se zvysila o 22 milionu 598 tisic Kc. 
Z odpovednosti Ceskych drah nebyla zadna osoba usmrcena (proti roku 1997 se 
stav snizil o 1 pripad), 41 osob utrpelo ujmu na zdravi (proti roku 1997 se 
stav zvysil o 6 pripadu) a celkova skoda cinila 77 milionu 128 tisic Kc (proti 
roku 1997 doslo ke zvyseni o 34 milionu 989 tisic Kc), z toho na odpovednost 
zamestnancu CD pripada 5 milionu 395 tisic Kc (proti roku 1997 doslo ke 
snizeni o 9 milionu 551 tisic Kc). 


ZAVER je tedy jasny nehodovost klesla. Pro rypaly: VICE NEZ VYKONY NA DRAZE.
 
BTW: nevite, co znamenaji jednotlive kategorie nehod?

**************************************************************************

    O o                      
   /|/|                      Lap
   / /|               e-mail: matous@student.upce.cz
 Zbytecne casti replikovanych postu mazte! Ctrl-K pro smazani cele radky.

Search the boards