Posted By: Kiwi (Kiwi) on 'CZreligion'
Title:   Zidovska apokalypsa (Novy bibl.slov.)
Date:   Mon Mar 9 09:47:37 1998


 J.D.Douglas, N.Hillyer, 
F.F.Bruce,D.Guthrie,A.R.Millard,J.I.Packer,D.J.Wiseman, Novy biblicky 
slovnik, Navrat domu, Praha 1996, str. 34-35, zkraceno

 {Protoze obcas je to zkraceno tak, ze by to nedavalo smysl, tak v tehle 
zavorkach dodavam vysvetlujici poznamky.} 

 V ramci kanonu predstavuje apokalyptickou literaturu predevsim kniha Daniel 
a Zjeveni{ta je uz krestanska}, ale mnoho apokalyps pochazi i z 
intertestamentalniho obdobi a z doby raneho krestanstvi.
 Jiz v prorockych knihach SZ existuji pasaze, ktere je treba alespon z 
urciteho hlediska hodnotit jako apokalypticke. (Iz.24-27; 56-66; Jl; Za 
9-14). V techto oddilech se eschatologicka {recky eschatos=posledni. Termin 
se tyka "uceni o poslednich vecech".} budoucnost chape jako primy Bozi zasah, 
jako posledni soud nad narody a jako novy vek spaseni, v nemz bude cely svet 
radikalne promenen. Tato trascendentni eschatologie je zakladni podstatou 
apokalyptickeho videni skutecnosti.
 Apokalypticka literatura se jako samostatny zanr nejvice rozvijela pote, co 
ustala proroctvi. K jejimu prvnimu velkemu rozkvetu doslo v polovine 2. stol. 
v ramci krize zidovske viry za vlady Antiocha Epifana, kdy se apokalypticke 
texty staly literarnim nastrojem chasidskeho hnuti, ktere se vyznacovalo 
snahou o pokani celeho naroda, nekompromisnim odporem vuci helenizaci a 
eschatologickou virou, ze Hospodin jmenem sveho lidu brzy zasahne. Pozdeji 
byly apokalypticke myslenky charakteristicke zrejme pro ruzne skupiny v ramci 
judaismu vcetne essejcu, farizeu, zelotu a zidovskych krestanu. Apokalypticke 
myslenky se rozvijely zejmena v dobach narodni krize.
 Nejdulezitejsi mimokanonicke zidovske apokalypsy jsou: 1. Henoch, sbiraka 
spisu, z nichz nejstarsi pochazi zrejme z 5.stol.pr.n.l. a nejmladsi z 
1.st.pr.n.l.; Mojzisova zavet (tez pod nazvem Mojzisovo sestoupeni), priblizne 
r. 165 pr.n.l., anebo zac. 1.stol.n.l.; 4.kniha Ezdrasova, 2. kniha Barukova 
a Abrahamova apokalypsa, pricemz vsechny 3 pochazeji z let 70-140 n.l. 
Zidovske Sibyliny knihy obsahuji apokalyptickou latku zpracovanou ve stylu 
pohanskych vesteb Sibyly.
 Shora vyjmenovane apokalypsy jsou svym obsahem z velke casti eschatologicke, 
patri tam vsak take tradice kosmologicke apokalypsy, ktera odhaluje zahady 
vesmiru (andele berou Henocha na cesty po nebesich a risi mrtvych). V dalsi 
casti se zamerime jen na apokalypsy eschatologicke.
 Obraznost a formy zidovske apokalypticke literatury byly casto inspirovany 
nezidovskym prostredim (ve svych pokusech vykreslit budouci spaseni, ktere 
presahuje beznou dejinnou zkusenost, zrejme uzivali symbolu z kenaanskeho 
mytu a z mytologie, s niz se setkali ve vychodni diaspore a v helenisticke 
Palestine), ale jeji eschatologicky vyznam je odvozen ze SZ proroctvi. V 
tomto ohledu se apokalypticka literatura stala dedickou proroctvi. Mela za 
ukol zopakovat prorocka zaslibeni pro budouctost tak, jak se tykala generace 
doby vzniku jednotlivych apokalyptickych spisu. Apokalyptici sami proroky 
nebyli. Zili v dobe, kdy proroctvi ustalo, a pravdepodobne z toho duvodu 
prijali zpusob psani pod pseudonymy, kdy svym dilum pripisovali jmena SZ 
svatych z doby prorockych zjeveni.
 V tomto smyslu jsou apokalyptici vykladaci CZ proroctvi. To neznamena, ze 
nepotrebovali inspiraci. Lze se duvodne domnivat, ze nadprirozena videni 
pripisovana nositeli pseudonymu casto odrazeji skutecne prozitky autora 
samotneho. Apokalyptikova inspirace vsak nebyla ani tak zdrojem noveho 
prorockeho zjeveni, jako spise vykladu zjeveni, ktere jiz drive tlumocili 
proroci.

 - p o k r a c o v a n i  v  d a l s i m  p o s t u -

 Kiwi. 
-------------------------------------------------------------------------------
mail: petra.zdanska@jh-inst.cas.cz, page: http://www.jh-inst.cas.cz/hp/zdanska 
-------------------------------------------------------------------------------

Search the boards