Posted By: Bubrak (Faster Then Jawa 250) on 'CZreligion'
Title:   Re: Postoj krestanu
Date:   Thu Oct 14 23:14:04 1999

Zdar,

> a hotovo. To je muj nazor. Jestli ten svuj zivot proseres, anebo nak na nem 
                          ^^^^^^^^

BoardOpove muzou jo ??? :))


> mail: petra.zdanska@jh-inst.cas.cz, page:
> http://www.jh-inst.cas.cz/hp/zdanska 

Bub
 
                             Jo.
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-   
  Email: j.kubrt@sh.cvut.cz              ICQ: 9813416    
  HP: http://cs.felk.cvut.cz/~kubrtj/        Tel: 0326-20421
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Search the boards