Posted By: CePal (ICQ # 60033556) on 'CZreligion'
Title:     poznamka pod carou
Date:      Sun Jan 30 22:22:26 2000

Zapomnel jsem udat, ze vychazim z krestanskych zdroju a az s vyhradami je 
povazuji za smerodatne... 
CePal

Search the boards