Posted By: Kiwi (OutOfUnity) on 'CZscience'
Title:   Re: entropie
Date:   Fri Dec 15 11:14:06 1995

>  Priroda hleda nejpravdepodobnejsi (nejentropictejsi) rozdeleni.
>  To se muze lisit... nehlede na mikroskopickou shodnost jevu.

  no - a jsou ty deje z mikroskopickeho hlediska opravdu stejne, pokud se ty
  dva soubory castic navzajem v jednom pripade lisi, ve druhem nelisi?? 

  Kiwi :)


Search the boards