Posted By: LubosMotl (* Lumo King Superstring *) on 'CZscience'
Title:   Teoremy Emmy Noetherove
Date:   Thu Jan 25 11:53:56 1996

Mili scientiste,

 board se nam pekne odfyzikalnil, je videt, jak je to proste. Uz nikdy se o to 
nebudu tolik zasazovat. Chtel jsem jen dopsat par prikladu na teorem velke 
matematicky Emmy Noetherove, ktery dava do jednoznacne korespondence symetrie 
systemu a zakony zachovani.

 Symetrie               Zakon zachovani
 ^^^^^^^^               ^^^^^^^^^^^^^^^
  Homogenita casu (jevy
probihaji stejne, jako za rok..)       ENERGIE
(dale to budeme nazyvat "invarianci
k posunuti casu")

  Homogenita prostoru
(jevy probihaji stejne, jako o kus dal)   HYBNOST

  Homogenita ve smeru Z jenom        Slozka hybnosti do osy z

  Invariance vuci otoceni          Moment hybnosti

  Invariance vuci otoceni jen kol osy Z   Slozka Z momentu hybnosti

  Invariance ke Galileo/Lorentz. trafo   Rovnomerny pohyb teziste

  Zrcadlova symetrie 
(narusena slabou interakci!)         Parita

  Invariance ke zmene faze nabitych poli
(rozsirena na lokalni symetrii        Naboj
v kalibracnich teoriich)

atd. atd. 

(zmena faze = vynasobeni komplexni jednotkou... rozsireni na lokalni = tato 
komplexni jednotka muze zaviset na prostorovych a casove souradnicich) 

Druhy teorem Noetherove
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ten plati pro kalibracni teorie (s lokalni symetrii) a jednoznacne svazuje 
cejchovaci grupu s Wardovymi identitami, diky kterym treba nefyzikalni 
PODELNE polarizovane fotony se chovaji, jako by nebyly.

 
   /////  Superstring theory is the language in which God wrote the world.
  /// O __       Your Lumo ;-) motl@menza.mff.cuni.cz
 ///    
 ///_______/ http://www.ms.mff.cuni.cz/acad/webik/~lmot2220/czlumwin.html
  Mozna az jednoho velekrasneho dne - 32.unora 1996 - stane se vule bozi...


Search the boards