Posted By: lubosek (I. P. Freely !) on 'CZscience'
Title:   Myslite, ze vite, co je derivace?
Date:   Thu Dec 18 12:58:07 1997

Ja si to taky donedavna myslel, ale pohledte na toto a prehodnotte, zda 
opravdu vite, co je derivace.

Definice: Derivace realne funkce f v oblasti D je Lagrangeuv rez kotecneho 
prostoru T*(D), jenz dava tvar konexe jednoznacne urcene ploche konexi na 
trivialnim R-prostoru D >< R, pro niz je graf funkce f paralelni.

Citovano z clanku Williama Thurstona O dukazech a pokroku v matematice z 
Pokroku MF&A 2/96. A vcil mudrujte...
Kdyby mi nekdo rekl, co to je Lagrangeuv rez, a ujistil me, ze plocha konexe 
je takova, jejiz Riemannuv tensor je roven nule, tak to mozna pochopim...

 
 Happy (This is a lie!) Lubosek
-------------------------------------------------------------------------------
Leeloo:    "Everything you create, you use to destroy."
Korben Dallas: "Yeah, we call it human nature."
                 From The Fifth Element

Search the boards