Posted By: uz_zas ((R)etry) on 'CZscience'
Title:     Kovovy Na (Was: Laser vs. atom)
Date:      Sun Jun 27 21:12:13 1999

>     ne, s elektrony (alespon myslim, hole by musely byt v nejakem silnem 
> poli, proste oblecene). S tema molekulama moc nevim, co treba Na? Funguje
> samotnej, nebo v molekule? Jestli jsou to molekuly, pak bych se tu mohl 
> dozvedet, jestli (spis jak) je ovlivneno spektrum z obalu

Sodik se v pevnem stavu vyskytuje v kovove modifikaci, tzn. valencni elektrony 
(elektrony nejvyssi slupky, u Na 1 v. e. na 1 atom) jsou dislokovany po celem 
prostoru krystalu (ano, sodik je krystalicky, podobne jako vsechny ostatni 
kovy).
Pouze plynny sodik (at uz jako prvek, nebo ve sloucenine) poskytuje to pekne, 
charakteristicke UV-VIS spektrum s povestnym :-) sodikovym dubletem 589.2 nm. 
 
Snad jsem odpovedel na to, co se ptas; pokud ne, (R)etry ...

S pratelskym pozdravem "UZ ZAS !!!"

(A)bort, (R)etry, (I)gnore, (F)ail : _

Search the boards