Posted By: pabouk (pabouk) on 'CZancient'
Title:   Re: Viac ako 3,5 MHz ?
Date:   Tue Nov 28 12:48:04 1995


Tak tady je to info z AR:
Zakladni rada Zilogu ma znaceni:
 Z84xx nebo Z84Cxx (cmos)
 xx: 00 CPU
   10 DMA
   20 PIO
   30 CTC
   4x SIO
Firma hitachi vyvinula procesor HD64180:
 kompatibilni se Z80
 nove instrukce:
  nasobeni 8 * 8 bitu
  nedestruktivni testovani
  blokovy prenos v/v
  v/v s besprostrednim adresovanim registru
  sleep
 obsahuje:
  memory manamegent unit - adresace 0.5 MB pameti
  kmitocet 6 MHz
  zretezena architektura - snizeni poctu cyklu instrukci
  dvojity 16bit casovac
  generator hodinovych pulsu
  2 asynchronni seriova rozhrani
  synchronni seriove rozhrani 300 Kb/s (multiprocesorove systemy)
  radic preruseni - 4 vnejsi, 8 vnitrnich
  dvoukanalovy DMA
 pouzdro ma 64 vyvodu, ale ma stejnou velikost, jako kalsicka 40 vyvodova Z80.
Toshiba vyvinula procesory, ktere prevzal Zilog:
 xx: 01 CPU, oscilator, power down (nevite co to je?)
   50 -"-, 2KB SRAM
   11 CPU, CTC, 40 I/O
   90 PIO, PIA (nevite co to je?), SIO, CTC
   13 CPU, CTC, SIO, rozsireni
   15 CPU, CTC, SIO, PIO, rozsireni
 rozsireni:
  refresh 8 bitu
  watch dog timer:
   detekce chyb
   mod po halt: RUN 41mA, IDLE1 6mA, IDLE2 60uA, STOP 0.5uA
  clock generator/controler (moznost behu na polovicnim kmitoctu)
  behaji na 6 a 10 MHz
Zilog:
Z800
 16 - bit
 kompatibilni se Z80
 adresace 16 MB
 strankovani (nebo neco takovyho)
 25 MHz

Nemate nekdo technickou dokumentaci ktemto brouckum? Neexistuje nekde na inetu?
Zvlaste me zajima Z800.

                        pabouk

Search the boards